Sepetiniz boş...
GİRİŞ YAP
İLAN VER
Franchising (Bayilik) - Brokerlik
BAYİLİK & FRANCHISE Franchising (Bayilik) - Brokerlik TESLİMAT Teslimat Koşulları İADE KOŞULLARI İade Koşulları ÖDEME SEÇENEKLERİ Ödeme Seçenekleri GÜVENLİK Güvenliğinizi Nasıl Sağlıyoruz SIK SORULAN SORULAR Sık Sorulan Sorular BİZE ULAŞIN Bize Ulaşın

Franchising (Bayilik) - Brokerlik

FRANCHISING (BAYİLİK)

Franchising (Bayilik) Nedir

Efektif.barter.com il ve ana sektör bazında bayilik vermektedir. 

Örnek olarak Ankara Bölgesi Gayrimenkul sektörü bayiliği. Bu bayilik ile ilgili uygulamalar şunlardır.

 • Ankara sınırları içerisindeki gayrimenkul sektörüne ait tüm firmalar bu bayinin sorumluluğundadır.

 • Sorumluluğu altında bulunan tüm üyelerden sistem üzerinden payını alınır.

 • Firmalar arasındaki, danışmanlık, uzlaşma ve diğer tüm konularda yetki sahibidir.

 • firmasını, elemanlarını ve şirket kurma işlemleri kendisine aittir.

Bayilik ile ilgili tüm uygulamalara bayilik sözleşmesi kuralları çerçevesinde uygulanmaktadır.

Bayilik Şartları ve Kuralları

Bayilik ile ilgili kurallar Efektifbarter.com da sadece bölge olarak değil, Uzmanlıklar nedeni ile sektörlere göre de ayrılmaktadır.

Sektör bilgileri aşağıdaki gibidir.

 • Gayrimenkul

 • İnşaat

 • Medya

 • Gıda

 • Sigorta

 • Otomotiv

 • Sağlık

 • Turizm

 • Hizmet

 • Elektrik - Elektronik

 • Tekstil

 • Diğer

Bayilik Sözleşmesi

TARAFLAR

MADDE 1- Beşiktaş / İSTANBUL Adresinde bulunan EFEKTİF BARTER ANONİM ŞİRKETİ (Kısaca BAYİLİK (Franchise) VEREN olarak anılacaktır) ile diğer tarafta ............. adresinde bulunan ............. (kısaca BAYİLİK (Franchisee) olarak anılacaktır).

Aralarında aşağıdaki şartlarla anlaşmışlardır.

 

TANIMLAR

MADDE 2-

Franchising:Bir mal ve/veya hizmet ve/veya teknoloji pazarlama yöntemidir. Yasal ve finansal açıdan ayrı ve bağımsız kuruluşlar olan Franchise veren ve Franchisee’nin aralarında kurdukları yakın ve sürekli işbirliğine dayanır. Bu ilişkide Franchise veren , Franchisee’lerine bireysel olarak işlerini kendi sistemine uygun olarak yürütme hak ve yükümlülüğünü verir. Franchisee mali bir bedel karşılığında Franchise veren’in ticari adını veya markasını , Know-how’ını, iş görme ve teknik yöntemlerini, iş görme sistemini ve diğer sınai ve fikri mülkiyet haklarını kullanma hak ve zorunluluğunu, taraflar arasında bu amaçla yapılan yazılı bir franchising sözleşmesinin süresi ve kapsamı içinde alacağı teknik destek ile üstlenir.

Franchise Veren:Bir franchising anlaşması çerçevesinde iş sistemini, ticari ismini ve markasını kullandıran ana firma olup kendisi ve bireysel franchisee’lerinden oluşan franchise sisteminin kurucusu ve uzun vadeli koruyucusudur.

Franchisee:Bir mali bedel karşılığında, franchise veren’in markasını ve işgörme ve teknik yöntemlerini işbu anlaşma şart süre ve kapsamı içinde satın alan gerçek veya tüzel kişidir. İşbu anlaşma kapsamında franchisee münhasıran ............. sektörü ve ............. bölgesi bazında hak ve yetkiye sahip olacaktır.

Franchising Bedeli :KDV hariç ............. TL (............. TL)

Sözleşmenin Süresi: 3 yıldır.

 

KONU

MADDE 3- FRANCHISE VEREN uygulamada “Site üzerindeki firmaların satın aldığı mal ve hizmetlerin bedelini , sisteme üye diğer firmalara mal veya hizmet satarak ödemesi” şeklinde kısaca tanımlanan barter sistemini EFEKTİF BARTER ünvanıyla kuran, işleten, organize eden bir kuruluş olup faaliyet konusu olan barter iş model ve içeriğinin franchisee’ye kullanım iznini vermesi ve buna bağlı taraflar arasındaki iletişim, iş akışı ve ticari faaliyetlerinin düzenlenmesi konusunda taraflar, aşağıdaki şartlarda tam bir mutabakata varmışlardır.

KAPSAM*

MADDE 4- iş bu sözleşme ile FRANCHISEE'e, emtia ve hizmet ticaretindeki "YETKİLİ SATICILIK" sözleşmesi anlamında FRANCHİSE VEREN'in hizmet standartlarını ve iş usullerini uygulama yetkisi tanınarak FRANCHISEE'nin kendi bağımsız ticari faaliyetlerini sürdürmesi ön görülmektedir. TC Vergi Mükellefi olarak da kendileri sorumludurlar. Taraflar birbirlerinden bağımsız birimler olup, gerek bu anlaşma, gerekse bu anlaşma ile tanınan yetki ve sorumluluk, taraflar arasında hukuki anlamda ortaklık, acentelik, mümessillik ve benzeri anlamlarda bir temsilcilik tesis etmeyecektir. FRANCHISEE hizmet ve faaliyetlerinde FRANCHİSE VEREN'in hizmet ve faaliyet prensiplerini uygulayacak. Ancak tüm faaliyetlerinde hukuki, ticari ve mali yönden tümü ile kendi adına sorumlu olarak çalışacaktır. FRANCHISEE'nin herhangi bir memuru, hizmetlisi v. b. hiçbir şekilde FRANCHİSE VEREN'in bir memuru, hizmetlisi v. b sıfatını taşımayacaktır. İş bu sözleşmedeki şartlar ve kendine verilen yetkiler dışında FRANCHISE VEREN'i temsilen başka yetkilere sahip oluyormuş gibi hareket etmeyecek, böyle bir intiba bırakılmasına müsaade etmeyecek ve bu konuda üçüncü şahısların yanılmalarına meydan vermeyecektir. Taraflar, tüm hukuki, mali ve ticari yönlerden tamamen müstakil olarak ve kendi nam ve hesaplarına çalışacaklar, üçüncü şahıslarla akdedecekleri bilcümle sözleşmeleri bizzat kendi adlarına tanzim ve imza edeceklerdir. Tarafların birbirlerini temsilen, üçüncü şahıslarla aktetme veya sair herhangi bir iltizamı muameleye yetkileri kesinlikle mevcut olmayıp, üçüncü şahıslarla her türlü işlemler sadece kendilerini bağlayacaktır.

 

GENEL ŞARTLAR

MADDE *5- a) FRANCHİSEE iş bu sözleşmede belirtilen ve FRANCHISE VEREN'in kurduğu sistem ile bağlantılı hizmet faaliyetleri dışında gerek kendi nam ve hesabına, gerekse başkaları ile ortaklık, vesair şekilde iş birliği yapmak sureti ile bu sisteme bağlantılı olmayan bir işle iştigal edemez.

b) FRANCHİSEE FRANCHISE VEREN 'in yazılı izni olmadıkça işyeri ve adres değişikliği yapamaz. Şube, irtibat bürosu, v. s isimler altında bürolar açamaz. Üçüncü şahıslarla ortaklıklar kurarak barter işi yapamaz. FRANCHISE VEREN 'in yazılı izni olmaksızın FRANCHİSEE tarafından her şart ve durumda yapılacak işyeri ve adres değişikliğinde FRANCHISE VEREN sözleşmeyi tek taraflı olarak feshe yetkilidir.

c) FRANCHİSEE, FRANCHISE VEREN tarafından kendisine verilen belgeleri ve zaman içinde düzenlenebilecek diğer belgeleri bulundurmak ve bu belgelerle ilgili kurallara uymak zorundadır.

 

YÜKÜMLÜLÜKLER

MADDE 6-

A-FRANCHİSE VEREN’İN YÜKÜMLÜLÜKLERİ

a. Bu sözleşmenin konusu olan ve franchisee tarafından kendi münhasır idari bölge ve ............. sektörü sınırları içinde işletilecek olan barter sisteminin usul ve presiplerini öğretmek ve sistemin bu prensipler dahilinde işletilmesini denetlemek.

b. Efektif Barter faaliyet konusu olan işin farklı bir kurumsal kimlik ile temsil ve yürütme yetkisini franchisee’ye sözleşme kapsamındaki hükümlerle sınırlı bir şekilde yetki verir. Bu yetki coğrafi anlamda idari bölge ve ............. sektörü sınırları içerisinde geçerlidir.

c. Franchisee’nin ............. sektöründe bölgesel sınırlı temsilci olduğunu kurumsal kimliğinde beyan eder.

d. Franchisee’nin yazılım alt yapısı franchise veren tarafından sağlanacaktır. Bu bağlamda franchise veren bilgi işlem hizmetleri ve paylaşılacak bilgi prensipleri ve detayları konusunda Franchisee’nin yazılım projelerine uç verme ve belirlenecek olan standart kriterler ile bilgi paylaşmak taahhüdünü verir. Site üzerinde yapılacak olan bu faaliyet gerekli yetkilerin açılması şeklinde olur.

e. Franchise veren nezdinde oluşacak portföyü (............. sektörü ve ............. Bölgesindeki Tüm üyeleri) franchisee ortak kullanabilecek, takip edebilecektir. Portföyün detay bilgileri franchisee’ye açıldığı gibi bu firmaların site üzerinde yaptığı tüm ticari faaliyetler ile ilgili kazançlar mali hususlar ekindeki gibi paylaşılacaktır.

B-FRANCHİSEE’NİN YÜKÜMLÜLÜKLERİ

a. 3. şahıslar ve şirketlerle ilişkilerini Efektif Barter kurumsal kimliği içerisindeki yazılım (siteyi) ve kurumsal gereçleri kullanarak düzenler. Kurumsal temsilde Franchise verene karşı sorumludur.

b. Faaliyet gösterdiği adreste Efektif Barter tabelası ile temsil edilir. Kendi ünvanını ikinci planda kullanabilir.

c. 3. şahıslar ve şirketlerle akit imzalarken “Efektif Barter E-Ticaret Sitesini” kullanılacaktır.

d. Franchise veren’in tespit ettiği ve bu sözleşmede yazılı ............. Sektörü ve coğrafi anlamda idari bölge sınırları içinde bu sözleşmedeki hak ve yetkileri kullanacağını beyan kabul ve taahhüt eder.

e. Franchise veren’in iş akışını , marka değerini ve güvenilirliğini etkileyecek faaliyet ve projeleri yapmamayı kabul ve taahhüt eder. Böyle bir faaliyet söz konusu olursa Franchise veren adına 3. şahıslar ve kurumlara karşı Efektif Barter’ın bir sorumluluğu olmadığını bildirir.

f. 3. şahıs ve kurumlarla yapılacak her türlü sözleşme , protokol sonucunda doğacak her türlü yükümlülükten kendisinin sorumlu olduğunu beyan, kabul ve taahhüt eder.

g. Franchise veren’in marka ve portföy paylaşımı haricinde mali hususlarda belirtilen detaylar hariç franchisee’nin yapacağı sözleşmelerden doğacak hiçbir sonuçla ilgisi yoktur.

h. Franchisee’nin sorumlu olduğu ............. Sektörü ve ............. Bölgesi için Franchise veren’e KDV hariç ............. TL öder. (............. TL)

i. Yürütülecek projeler için gerekli olan kredi tahsislerinde proje içeriğine göre franchisee’den ayrıca teminat alınacaktır.

j. Franchise veren tarafından kendisine sunulan ve paylaşılan hiçbir bilgiyi 3. şahıs ve kurumlar ile paylaşmamayı kabul taahhüt ve beyan eder.

k. Franchisee münhasır olarak kendisine tanınan ............. Sektörü ve  coğrafi Bölge (.............)  sınırları içinde işlem yapabilir.

l. Franchise 3 ayda bir kapsam denetimi için dönemsel mali bilançosunu Franchise veren’e ibrazla yükümlü olduğunu kabul ve taahhüt eder.

m. Franchise sözleşme süresi içinde işbu akdin feshine neden olacak eylem ve işlemlerde bulunursa o ana kadar yaptığı risk cirosunun %5 kadar cezai şart ödemeyi beyan kabul ve taahhüt eder.

o. Franchise, üye yaptığı firmaların mallarını hiçbir şekilde depolayamaz.

 

HAKLAR

MADDE 7-

A-Franchisee’ye Tanınan Haklar

a. Franchisee’nin geliri, yürüteceği projelerde anlaşma içeriğindeki peşin komisyonun %40 ı ve tahsil edilecek barter komisyonunun %40 ı şeklinde cari hesabına işlenecektir

b. Komisyon bedeli, işlemler neticesinde Franchisee’nin hesabına otomatik olarak geçer. Nakit hesabına geçen bakiyeyi Franchisee istediği zaman talep edebilir. Franchisee tahsilatları karşılığında Franchise veren’e fatura keser.

c. Franchisee’nin site kullanım yetkileri franchise veren tarafından belirlenir. Yine Üyelerin Sektör ve bölge kriterleri ile ilgili dağılım da franchise veren tarafından yapılır.

d. Franchisee’nin sektöründe bulunan ve bölgesine giren tüm üyeler ister kendi yapmış olsun, ister başka kişiler tarafından yapılmış olsun, geliri o bölgeden sorumlu franchisee ye aittir.

e. Franchise 6 ay içersinde anlaşmayı feshedebilir ve Franchise Veren tarafından kendisine yapılan ödemeler düşüldükten sonra Franchising Bedelini mal olarak talep edebilir.

B-Franchise Veren’e Tanınan Haklar

-Yürütülecek projeler için gerekli olan kredi tahsislerinde proje içeriğine göre franchisee’den ayrıca teminat alınacaktır.

- Franchisee’nin sorumlu olduğu şehir ve Sektör için Franchise veren Efektif Barter A. Ş. ye KDV hariç ............. TL (............. TL) ödenecektir.

- Komisyon bedeli, işlemler neticesinde Franchisee’nin hesabına otomatik olarak geçer. Nakit hesabına geçen bakiyeyi Franchisee istediği zaman talep edebilir. Franchisee tahsilatları karşılığında Franchise veren’e fatura keser.

- Franchise veren, Franchise ın performansından memnun kalmadığı takdirde aynı bölgede birden fazla firmaya Franchise verebilir.

MÜŞTERİ BİLGİSİ VE ELEKTRONİK POSTA

MADDE 8- Taraflar, görev ve sorumluluklarını azami ihtimam ile yerine getirmeyi ve birbirlerine gönderecekleri müşterilere, gerekli hizmetin en iyisini sunmayı taahhüt ederler. Ayrıca taraflar müşterilere ait bilgileri anında siteye yükleyip, merkezi sisteme girmekle yükümlüdür. Siteye girilmeyen hiçbir bilgi yada işlem Franchise vereni bağlamaz.

FRANCHİSEE, her gün bilgisayarlarını kullanmak, elektronik posta mesajlarını takip etmek ve cevaplamak zorundadır.

DENETLEME

MADDE 9- FRANCHISEE'nin iş bu sözleşme ve talimat şartlarına uyup uymadığı hakkında FRANCHISE VEREN'in FRANCHISEE nezdinde yapacağı bilgi girişleri, tabela, afiş, basılı evrak, logo, kartvizit, çalışma saatleri, müşterilere verilecek hizmetler v. s konulardaki denetlemelere FRANCHISEE her zaman müsaade edecek, gerekli görülen bilgi ve belgeleri denetçilere ibraz ve tevdi edeceklerdir.

ÖZEL KOŞULLAR

MADDE 10- FRANCHISE VEREN, FRANCHISEE'nin adresini, telefonlarını, ofisini, kendi ve personeli hakkındaki bilgileri, rehberlerinde, listelerinde, internette hizmetlerin pazarlanmasına ilişkin reklam, ilan ve benzeri tüm yayınlarında yayınlama hakkına sahiptir.

EĞİTİM

MADDE 11- FRANCHISEE'nin sahibi ve/veya sorumlu müdürü FRANCHISE VEREN'in kursunu, müracaatlarını müteakip eğitim seminerine katılarak başarı ile bitirmek zorundadırlar. FRANCHISEE, bünyesinde meydana gelebilecek personel ve/veya ortak değişikliğini FRANCHISE VEREN'e yazılı olarak bildirmek zorundadır.

OFİS VE DONANIM

MADDE 12- FRANCHISEE'nin işyeri (ofisi) asgari iki ayrı oda wc ve mutfaktan ibaret olacak işyerinde kendisine ait asgari iki telefon, FRANCHISE VEREN'in merkezi bilgisayar internet sayfasına bağlanacak nitelikte bir bilgisayar terminali ............. işlemci, ............. mhz, ............. Rem, ............. Hard Disk ............. inç renkli monitör, bulundurulacak ve bunlarda meydana gelecek herhangi bir değişikliği derhal FRANCHISE VEREN'E bildirecek. En az bir adet pazarlama hizmetlerinde kullanılmak üzere binek otomobile sahip olacaktır.

 

TABELA

MADDE 13- FRANCHISEE, ofisinin işyeri dekorasyonu, iyi bir işyeri standartlarında olmak kaydı ile istediği şekilde düzenleyebilir. Ancak işyerinin cephesine veya üçüncü şahıslarca ilk bakışta görülebilecek yerine FRANCHISE VEREN tarafından kabul edilen standart tip ve içerikte bir tabela asmak veya yazdırmak zorundadır.

 

İLAN

MADDE 14- FRANCHISEE, kendi için yapacağı her türlü reklamlardan, standardı, tipi ve içeriği FRANCHISE VEREN tarafından belirlenen logoyu aynen ve mutlaka kullanacaktır.

FRANCHISE VEREN'in vereceği toplu ilanlara katılmak zorunluluğundadır.  

 

HİZMET BÖLGESİ

MADDE 15- FRANCHISEE'nin hizmet sektörü ve bölgesi aşağıda tanımlanmıştır.

............. Sektörü ve ............. Bölgesi olarak tanımlanması ve sınırlandırılması iş bu anlaşma devam ettiği sürece tarafların karşılıklı ve yazılı mutabakatları bulunmadıkça bu sektör ve bölgede iş bu sözleşme anlamında başka FRANCHISEE ihdas edilmeyeceği anlamını taşımaktadır. Hizmet sektör ve bölgesinin sınırlandırılmış olması FRANCHISEE lehine bu bölgeye münhasır hak ve yetki tanındığı ve FRANCHISEE'nin bu sektör ve bölge dışında faaliyet gösteremeyeceği anlamına gelmektedir.

MADDE 16- FRANCHISEE, FRANCHISE VEREN'in iştigal konusu ile ilgili aynı konuda başka kuruluş ve/veya kişilerle her ne nam altında olursa olsun ACENTELİK, MÜMESSİLLİK, DİSTRİBÜTÖRLÜK, ORTAKLIK v. b gibi ticari faaliyetlerde bulunamaz.

 

UYGULAMA ŞARTLARI

MADDE 17- FRANCHISEE her müşteri ile ticari faaliyetleri site üzerinden yapmak mecburiyetindedir. Gerek FRANCHISE VEREN gerekse FRANCHISEE site üzerinden faaliyet yapmaktan kaçınan müşterilerle kesinlikle çalışmayacaklardır.

MADDE 18- FRANCHİSE VEREN komisyon paylarını tek taraflı olarak her zaman değiştirme imkanına sahiptir. Bu konuda yayınlayacağı tamimlere tam olarak riayet etmeyi FRANCHISEE kabul eder. Bu maddedeki komisyon paylan FRANCHİSE VEREN'in isim hakkı bedelinin sadece parçası olup, karşılığı değildir.

 

TEMERRÜT FAÎZÎ

MADDE 22- Taraflardan herhangi biri, iş bu sözleşmede belirtilen ücret paylaşım esaslarına göre ödenmesi gereken ücret paylarını süresinde ödemediği taktirde gecikilen her iş günü için aylık %. . . . . . . . . . hesabı ile temerrüt faizi yürütülecektir.

 

AKDÎN FESHÎ VE SONUCU

MADDE 23- İşbu sözleşmenin süresi 2 yıldır. Akdin sona ermesinden 90 gün önce yazılı olarak ihbar etmek kaydı ile taraflardan herbiri akdi fesh edebilir. Franchisee tarafından sözleşmenin feshedildiğinin Franchise Veren’e yazılı olarak bildirilmemesi halinde ve ............. TL ödeme yaptığı takdirde sözleşme kendiliğinden aynı şartlarla 3 yıl süre ile yenilenir.

FRANCHISEE'nin hissedar yapısının ve/veya yöneticilerinin değişmesi veya aleyhlerinde kamu davası açılması veya mücbir sebep hallerinde, FRANCHİSE VEREN akdi her zaman ve ihbarsız ve tazminat ödemeksizin feshedebilir.

FRANCHISEE'nin sözleşmeye aykırı herhangi bir davranışından dolayı FRANCHİSE VEREN akdi hiçbir ihtara gerek kalmaksızın ve akdin sonunu beklemeksizin her zaman tek taraflı olarak tazminatsız olarak feshedebilir. Fesih sebebi üzerinden uzun süre geçmiş olması akdin feshini haksız hale getirmez.

Franchisee’nin , franchise veren’in ticari itibarını ve müşteri ilişkilerini zedeleyecek , basiretli tüccar anlayışına ters düşecek eylem ve işlemlerde bulunması halinde franchise veren sözleşmeyi tek taraflı feshetme hakkına sahiptir. Sözleşmenin feshi halinde Franchisee’nin sistem üzerindeki kullanım hakkı sona erer.

FRANCHİSE VEREN'in haklı veya FRANCHISEE'nin haksız olarak akdi feshetmesi halinde; FRANCHİSE VEREN'in zararını talep hakkı ile bu sözleşmenin değişik maddelerinde yazılı cezai şartları ve tekemmül etmiş diğer tüm alacakları talep hakkı saklıdır.

MADDE 24- iş bu sözleşmenin her ne sebeple olursa olsun sona ermesi tarihinde FRANCHISEE FRANCHISE VEREN'e ait bütün belge, tabela, logo, yazı, bilgi v.b.'lerini FRANCHISE VEREN'e iade edecektir.

GİZLİLİK

MADDE 25- Bu anlaşma taraflar arasında geçerli olduğu sürece FRANCHISEE gerek FRANCHISE VEREN'le gerekse diğer FRANCHISEE'ler ile direkt olarak veya onların sağladığı imkanlarla temin ettiği her türlü, sistem ve veriler, FRANCHISE VEREN'le ilgili her türlü belge, isim, bu isimleri çağrıştıracak benzer isim logo ayrıca müşteri ilişkilerine ait her türlü bilgileri gizli tutmayı işin gerektirdiği ölçü ve şekillerin dışında bunları hiçbir şekilde üçüncü şahıslara ifşa etmemeyi keza bunları bu sözleşmenin ne sebeple olursa olsun sona ermesinden sonra da gizli tutmayı ve gerek şahsen ve gerekse üçüncü şahıslara intikal ettirmek suretiyle bunları asla kullanmamayı ve kullandırmamayı kabul, beyan ve taahhüt eder. Aksine davaranışının tespiti halinde FRANCHİSE VEREN'in zararını talep hakkı ile bu sözleşmenin değişik maddelerinde yazılı cezai şartları ve tekemmül etmiş diğer tüm alacakları talep hakkı saklıdır.

DEVREDİLEMEZLİK

MADDE 26- İş bu sözleşme FRANCHISEE tarafından hiçbir şekilde başkalarına devir edilemeyeceği gibi FRANCHISEE bu sözleşme ile yüklendiği hizmet faaliyet ve sorumluluklarını başka bir şahıs ve kuruluşlara yükleyemez, bu sözleşmede belirtilen her hangi bir yetki hak ve çıkarları başkalarına transfer edemez. temlik edemez, "isim hakkı hariç devrettim" şeklinde devir yapamaz. FRANCHISEE bir hükmi şahıs ile şirket pay ve paydaşlarında meydana gelebilecek herhangi bir değişikliği derhal FRANCHISE VEREN'e bildirmekle ve onayını almakla yükümlüdür. FRANCHISE VEREN'in şirket pay ve paydaşlarında meydana gelebilecek değişikliği onaylamaması halinde sözleşme feshedilir. Ancak ölüm halinde FRANCHISEE hakkı miras olarak hak sahiplerine devir edilebilir, FRANCHISE VEREN varis veya kalan hissedarları onaylamaz ise sözleşme tek taraflı olarak fesh edilebilir, taraflar peşinen bu durumu kabul etmişlerdir.

TAZMİNAT VE CEZAİ ŞARTLAR

MADDE 27- FRANCHISEE'nin bir işlem veya eylem sonucu veya bu gibi herhangi bir nedenle FRANCHISE VEREN üçüncü şahıslara karşı herhangi bir sorumluluk altına girerse FRANCHISEE bu nedenle FRANCHISE VEREN'in uğrayacağı her türlü zararı (masraflar, faizler, avukatlık ve mahkeme ücretleri vs. dahil olmak üzere) FRANCHISE VEREN'in ilk talebinde nakden ve defaten ödemeyi kabul ve taahhüt eder. Aksine davaranışının tespiti halinde FRANCHİSE VEREN'in zararını talep hakkı ile bu sözleşmenin değişik maddelerinde yazılı cezai şartları ve tekemmül etmiş diğer tüm alacakları talep hakkı saklıdır.

MADDE 28- FRANCHISEE, iş bu sözleşmenin herhangi bir maddesini ihlal etmesi nedeniyle FRANCHİSE VEREN'nin uğrayacağı bilcümle zararları FRANCHİSE VEREN'in ilk talebinde ödeyeceğini taahhüt eder. Aksine davaranışının tespiti halinde FRANCHİSE VEREN'in zararını talep hakkı ile bu sözleşmenin değişik maddelerinde yazılı cezai şartları ve tekemmül etmiş diğer tüm alacakları talep hakkı saklıdır.

UYUŞMAZLIKLARIN ÇÖZÜMÜ

MADDE 29-

a. İşbu sözleşmeden kaynaklanan her türlü ihtilaf T. C. Kanunları dairesinde çözülecektir. İşbu sözleşmeden kaynaklanan uyuşmazlıklarda Franchise Veren tarafından tutulan ticari defterler, bilumum evrak ve kayıtlar , bilgisayar kayıtları ve elektronik postalar da dahil olmak üzere kesin delil teşkil edecektir.

b. İşbu sözleşmenin uygulanmasından doğabilecek tüm uyuşmazlıklarda İstanbul İcra Müdürlükleri ve Mahkemeleri yetkilidir.

 

DİĞER HÜKÜMLER

MADDE 30- İşbu franchising sözleşmesi ile Franchise veren “Efektif Barter A. Ş. ”nin barter üyelik sözleşmesi bir bütün halinde hüküm taşır. İşbu franchise sözleşmesinde yazılı olmayan hususlarda üyelik sözleşmesi hükümleri uygulanır.

MADDE 31-Yukarıda yazılı adresler tarafların tebligat adresleri olup bu adreslere yapılacak tebligatlar bizzat karşı tarafa yapılmış sayılır. Adres değişiklikleri yazılı olarak karşı tarafa bildirilmediği müddetçe hüküm ifade etmez.

MADDE 32-Franchise Veren işbu sözleşmenin hükümlerini Franchisee’ye makul bir süre öncesinden yazılı olarak bildirmek koşuluyla her zaman tek taraflı olarak değiştirme hakkına sahiptir.

MADDE 33–İşbu sözleşmenin akdi, uygulanması ve teminatlarının alınması nedeniyle ödenmesi gereken bilcümle harç, vergi ve resimler ile masraflar Franchisee’ye aittir.

İşbu 6(Altı) sayfadan ibaret sözleşme ……/……/…… tarihinde İstanbul’da 2(İki) nüsha olarak tanzim ve imza edilmiştir.

Franchise Veren

Kaşe - İmza

Frenchise Alan

Kaşe - İmza

 

 

 EKLER

1-    Tarafların ticaret Sicil Gazetesi örneği

2-    İmza Sirküleri

3-    Efektif Barter Üyelik Sözleşmesi

BROKERLİK

Broker Nedir

efektifbarter.com'da broker, üye adayına sistemi anlatan, yönlendiren, gerektiğinde ihtiyaç anında yardımcı olan müşteri temsilcisidir.

Broker; efektifbarter.com bünyesinde çalışan eleman olduğu gibi Dünyanın herhangi bir yerinde prim uygulamasına bağlı bağımsız olarak çalışan elaman da olabilir.

Brokerlik Şartları

Eleman veya sanal olarak destek veren tüm brokerler'in, eğitimli olmaları, sistemin kurallarını bilmeleri ve en önemlisi kesinlikle aldatmaya yönelik yanlış yönlendirmelerde ve ifadelerde bulunmamaları şarttır.

Sistemimizde ücretsiz olarak sanal broker olunabilmektedir. Sanal brokerlerin üyelikleri, sistem ve kuralları hakkında eğitim verildikten sonra onaylanır. Tespit edilen yanlış yönlendirme, aldatma vb. uygulamalar neticesinde de üyelikleri iptal edilir.

Brokerlik Kazancı

Bir broker sisteme kazandırdığı tüm üyelerden % 3 oranında prim alır. Bu uygulama sistem üzerinde otomatik olarak gerçekleşir. Broker'in bu geliri sürekli olduğundan uzun vadede gelecek için karlı bir yatırım fırsatı sunmaktadır.

Ayrıca bir üye başka bir üyeye tavsiye uygulaması yaptığında her tavsiye edilen üye tavsiye eden üyeye de aynı oranda gelir imkanı sunmaktadır.

KURUMSAL HABERLER
HABER LİSTESİNE KAYDOLUN
SOSYAL AĞLAR
MÜŞTERİ HİZMETLERİ
+90 (543) 313 9963